Le Havre : bâtiment de l'ENSM

Een architectenstad

Le Havre is voor sommigen een soort architectonisch laboratoruim geworden... en het is nog niet voorbij!

Le Havre : ombres et lumière sur l'église Saint-Joseph

Er is vaak een afstand tussen de creatie en de inzet ervan door het grote publiek. Le Havre, lang verguisd voor de architectuur, bespot zelfs voor het beton, ontving op 15 juli 2005 de ultieme wijding: de opname door de Unisco in het Werelderfgoed van de mensheid!

Naast de legitieme vieringen en de trots van de bevolking werd het een kogelregen die plots ontplofte. De blikken naar de Porte Océane waren vanaf nu niet meer dezelfde en als bij toverslag veranderde de weinig flatterende kwalificatie van “Stalingrad op zee” in een sensationele kop van het tijdschrift Ideat: «Le Havre, Manhattan op zee ».

Het gebouchardeerd, gewassen beton, de schermen, de kolommen, het bekende gestel van 6,24 m gingen van de schaduw naar het licht en bood zichzelf met trots de nieuwsgierigheid van een nog ongelovig publiek en een verdoofde pers. Le Havre stond naast Brasilia, tot nu de enige vertegenwoordiger van moderniteit in het Unesco klassement. Deze twee steden, de vrucht van de genie van twee uitzonderlijke architecten, Perret et Niemeyer, zijn het symbool van stedenbouw in de XXe eeuw.

Het beton van Perret is geen klassiek en banaal beton. Gekwalificeerd als “de steen van de XXe eeuw”, vangt het licht en volgens de variaties ervan, gaat van roze beige naar goudbruin.


Een honderdtal architecten die het atelier van Perret vormden, zouden deelnemen aan de wederopbouw van Le Havre, waaronder: Raymond Audigier, Georges Brochard, Charles Fabre, André Hermant, Guy Lagneau, Pierre-Edouard Lambert, Jacques Lamy, André le Donne, Jean le Soudier, Jacques Tournant, Otello Zavaroni. 

De moderniteit van deze architectuur werd uitgebreid met andere tenoren als Oscar Niemeyer in de jaren 80 met le Volcan (Théâtre, scène nationale) en de bibliotheek met zijn naam, Jean Nouvel voor de Bains des docks in 2008 (buitengewoon watercomplex)

Le Havre : le Volcan, oeuvre de l'architecte brésilien Oscar Niemeyer
Le Havre : la piscine des Bains des Docks


De herovering van het havengebied van de wijk de Eure maakte het Reichen et Robert mogelijk om een tweede leven te bieden aan de voormalige dokken uit halfweg de XIXe eeuw, dat René Dottelande een nieuw gebouw voor de Kamer van Koophandel tekende, geopend op het bassin Vauban, dat Jean-Paul Viguier hôtel Novotel deed oprijzen met strakke lijnen... En wat te zeggen over de nieuwe  Ecole Nationale Supérieure Maritime in de vorm van een scheepsboeg of nog van de cité A Docks (samengesteld uit containers) om studenten in onder te brengen.

Le Havre : la résidence étudiante "A'Docks"