Le Havre label Ville d'art & d'histoire

Stad van Kunst & Geschiedenis

Sinds 2001 maakt de stad Le Havre deel uit van een nationaal netwerk Villes et Pays d’art et Histoire. Het team van Ville d’Art et d’Histoire bieden het hele jaar bemiddelingsacties aan rond erfgoed, conferenties, tentoonstellingen, bezoeken, animaties... De gelegenheid voor het publiek om het erfgoed van de stad te ontdekken dat in al haar facetten werd heropgebouwd.

Ze werden geconcentreerd rond de architectuur van de jaren 1950, om de inwoners en meer specifiek het jonge publiek te valoriseren en te sensibiliseren rond de heropgebouwde stad, opgenomen als Unesco Werelderfgoed.

Sinds 2010 werden een aantal missies van de dienst Ville d’Art et d’Histoire aan de dossiers toegevoegd, die tot dan opgevolgd werden door de Unesco-missie:

 • Bewegwijzering parcours,
 • reizende tentoonstelling,
 • communicatie en artikels,
 • speciale evenementen Unesco
maison du patrimoine Le Havre
Visitez Le Havre labellisé Ville d'art & d'histoire

Maison du patrimoine – Atelier Perret (2011) 

De opening ervan leidde tot nieuwe activiteiten met betrekking tot betere leesbaarheid:

 • thematische exposities,
 • boetiek (afgeleide producten),
 • realisatie van een permanente voorstelling,
 • netwerken (reizende projecten, deelname aan nationale en regionale evenementen).

Workshops voor het schoolgaand publiek

Deze workshops zijn vooral gericht op de 2e en 3e graad (basisscholen) van de halve dag per week. Deze activiteiten worden uitgebreid tot het lager onderwijs, middelbaar en universiteiten.

De workshops draaien rond 5 grote thema’s, in functie van de projecten geleid door de leraar, het klasniveau en de woonwijk.

 • Stadslezing. Stedelijke evolutie van Le Havre, vanaf de oorsprong tot op vandaag.
 • Artistieke en architecturale strekkingen. Historische en sociale context van de artistieke stromingen in de XIX en XXe eeuw, in resonantie gezet met de architectuur.
 • Stad-Haven. Historische (evolutie van de originele militaire haven naar een belangrijke handelshaven), geografische (milieu, landschap, monding,...) en economische (huidige installaties, maritiem verkeer, technische gegevens, grote projecten...) aspecten.
 • De Heropbouw. Historisch context, constructieve principes en architecturale woordenschat van het structureel classicisme, perceptie van het moderne erfgoed, Werelderfgoed.
 • Wijken van Le Havre. Sensibilisering van het nabije milieu en daarna toegang tot een andere wijk en een andere thematiek.

Het transmissieproces

Binnen het Ville et Pays d’art et d’histoirenetwerk, worden de activiteiten geleid door erkende gidsen-sprekers die de kwaliteit van de prestaties en de transmissie van de kennis aan het publiek garanderen door een aanpassing van de redevoering. De bemiddelingsas, aanvankelijk voorzien als “verticaal” (van “het wetende” naar het publiek) is moduleerbaar en transversaal door de uitwisseling te bevoordelen: inderdaad, een naar believen stereotiepe en herhaalde redevoering kan niet worden toegepast tegenover een dergelijk enkelvoudig object in het erfgoedlandschap.

Men moet inderdaad “tonen”, aanwijzen, interpreteren door terug te grijpen naar de argumenten uit de tijd van de Heropbouw, om daar vrij uit te wisselen, in een proces van transmissie en herbestemming, ingericht als “erfgoed workshop”, pedagogisch project door integratie van het bezoeken van sites, stadslezingen en herhalingen in de klas.

Service Ville d'Art et d'Histoire
Maison du Patrimoine


181 rue de Paris  
76600 LE HAVRE

Tél. 1 : 02 35 22 31 22
E-mail : maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
Inscription newsletter : newslettervilledart@lehavre.fr